رییس اداره حفاظت محیط زیست تبریز

پنج واحد متخلف و آلاینده زیست محیطی در شهرک چرمشهر تبریز پلمب شد

پنج واحد متخلف و آلاینده زیست محیطی در شهرک چرمشهر تبریز پلمب شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست تبریز با اشاره به جدیت این نهاد در برخورد با واحدهای متخلف گفت: در این راستا پنج واحد متخلف و آلاینده زیست محیطی در شهرک چرمشهر این شهرستان پلمب شد.