رییس جمعیت هلال احمر

۸۰ درصد واکسن کرونا را هلال احمر وارد کرد
رییس جمعیت هلال احمر:

۸۰ درصد واکسن کرونا را هلال احمر وارد کرد

رییس جمعیت هلال احمر گفت: بدون شک هلال احمر در کنترل کرونا در خط مقدم حضور دارد و ۸۰ درصد واردات واکسن کرونا از طریق کانال جمعیت هلال احمر وارد کشور شده است.