رییس شورای اسلامی استان

اولین جلسه شورای اسلامی استان به ریاست دبیری برگزار شد

اولین جلسه شورای اسلامی استان به ریاست دبیری برگزار شد

اولین جلسه شورای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی، صبح امروز به ریاست دکتر شهرام دبیری برگزار شد.