زبان شناسی

گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه نبی اکرم(ص)

گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه نبی اکرم(ص)

مدیرگروه زبان و زبان‌شناسی دانشگاه نبی اکرم(ص) از برگزاری سمینار علمی دانشجویان با عنوان UCNA Slam در هفته پژوهش در دانشگاه نبی اکرم(ص) خبر داد.