زرشک

وقتی جهان تنها تولیدکننده زرشک دنیا را نمی‌شناسد

وقتی جهان تنها تولیدکننده زرشک دنیا را نمی‌شناسد

زرشک؛ این همراه همیشگی چلو مرغ زعفرانی و زیبایی دهنده سفره های ایرانی و محصولی که پر از خواص است و شناخته شده بیشتر برای ایرانیان