زنبور

کوچ زنبورداران مراغه به مراتع استان‌های شمالغرب

کوچ زنبورداران مراغه به مراتع استان‌های شمالغرب

کوچ زنبور‌داران مراغه‌ای به مراتع استان‌های آذربایجان‌شرقی‌، غربی و کردستان آغاز شد.