زندان مرکزی

انتقال زندان تبریز بدون مکان‌یابی جدید میسر نیست
شهردار:

انتقال زندان تبریز بدون مکان‌یابی جدید میسر نیست

شهردار تبریز گفت: انتقال زندان مرکزی این شهر به خارج از شهر بدون مکان‌یابی جدید از سوی دستگاه مربوطه میسر نیست.