زنگ ایثار

نواخته شدن زنگ ایثار در مدارس آذربایجان شرقی

نواخته شدن زنگ ایثار در مدارس آذربایجان شرقی

زنگ مقاومت و ایثار همزمان با هفته دفاع مقدس امروز در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد.