زهرا شیخی ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی

ساختار کمیته علمی ستاد ملی کرونا نیازمند تغییرات است

ساختار کمیته علمی ستاد ملی کرونا نیازمند تغییرات است

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس باتأکید بر اینکه باید در ساختار کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا تغییراتی رخ دهد، گفت: فارغ از افراط و تفریط‌ها باید افرادی عضو ستاد باشند که قضاوت نکنند.