زوال عقل

اتانازی؛ قانونی شدن مرگ خود خواسته بیماران زوال عقل در هلند
خبر/

اتانازی؛ قانونی شدن مرگ خود خواسته بیماران زوال عقل در هلند

پزشکان هلند دیگر به دلیل "اتانازی" بیماران مبتلا به بیماری "زوال عقل" تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. بیماران باید پیش از مرگ و قبل از پیشرفت بیماری رضایتنامه کتبی خود را نوشته و ثبت کرده باشند. اتانازی یک مرگ خودخواسته با کمک پزشک است تا بیمار در شرایطی خوب و آرام بمیرد.