زولبیا و بامیه

قیمت مصوب زولبیا و بامیه اعلام شد

قیمت مصوب زولبیا و بامیه اعلام شد

رییس اتحادیه صنف قنادان تبریز قیمت مصوب زولبیا و بامیه را اعلام کرد.