زیباسازی

پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده
شهردار تبریز خبر داد:

پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده

شهردار تبریز از پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه زیباسازی در سال آینده خبر داد.