ساخت مسکن ملی راه و شهرسازی

نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده اجرا شود

نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده اجرا شود

استاندار آذربایجان شرقی خواستار استفاده از بافت‌های فرسوده به‌منظور ساخت مسکن ملی از سوی راه و شهرسازی شد و گفت: باید موانع قانونی را برطرف کنیم