ساخت

تنها برای نجات جان یک انسان، قلم بر زمین می‌گذارم!
نویسنده، باستان‌پزشک و فعال هلال‌احمر در گفت‌وگو با تبریزمن؛

تنها برای نجات جان یک انسان، قلم بر زمین می‌گذارم!

متولد دی ماه ۱۳۶۴ در تبریز است. نویسندگی را از دوازده سالگی آغاز کرده و اولین اثرش جزیره زوسو است که به گفته خودش هنوز با گذشت بیش از ۲۳ سال یکی از کارهای بین‌المللی خوبش محسوب می‌شود.