سازمان استاندارد سازی

آردهای ارائه شده به نانوایی‌های آذربایجان شرقی استاندارد است
مدیرکل استاندارد استان:

آردهای ارائه شده به نانوایی‌های آذربایجان شرقی استاندارد است

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با بیان این‌که آرد و خمیرهای تهیه شده در نانوایی‌های استان توسط کارشناسان، نمونه برداری می‌شود، گفت: بعد از نمونه برداری، گزارش‌های جامع به مقامات استانی ارائه می‌شود اگر در نان‌ها مشکلی وجود دارد قطعا این موضوع در نانوایی‌ها اتفاق می‌افتد.