سازمان بسیج مستضعفین

سردار سلیمانی: بسیج برای تحقق گام دوم انقلاب، تکلیف سنگینی برعهده دارد

سردار سلیمانی: بسیج برای تحقق گام دوم انقلاب، تکلیف سنگینی برعهده دارد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:بسیج در سراسر کشور باید در حوزه جهاد تبیین تلاش کرده و با فعالیت‌های مزدورانه دشمنان مقابله کنند.