سازمان بهداشت جهانی

شیر در لبه پرتگاه سبد غذایی

شیر در لبه پرتگاه سبد غذایی

توزیع شیر در مدارس از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۶ با افزایش قیمت لبنیات قطع شد و اینگونه بود که با وجود تمام تلاش‌ها در یک دهه گذشته سرانه مصرف شیر دوباره کاهش یافت.