سازمان بهزیستی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا زالی

عبور از بن بست تامین دارو و تجهیزات پزشکی/شکل گیری پیک سوم کرونا

عبور از بن بست تامین دارو و تجهیزات پزشکی/شکل گیری پیک سوم کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از طراحی فرآیند واردات بدون ارز دارو خبر داد.