سازمان بیمه سلامت محمدمهدی ناصحی ویروس کرونا

بیماران کرونایی روی تخت بیمارستان بیمه می‌شوند

بیماران کرونایی روی تخت بیمارستان بیمه می‌شوند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر عزم دولت در حمایت از طبقه محروم جامعه گفت: سازمان بیمه سلامت، بیماران کرونایی بدون بیمه را تحت پوشش قرار می دهد.