سازمان بیمه سلامت نسخه الکترونیک مهدی رضایی

قابلیت اجرای نسخه الکترونیک در نرم افزار مطب‌ها و مراکز درمانی

قابلیت اجرای نسخه الکترونیک در نرم افزار مطب‌ها و مراکز درمانی

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: قابلیت پیاده‌سازی نسخه الکترونیک در نرم افزار مطب‌ها و مراکز درمانی وجود دارد.