سازمان بیمه سلامت ویروس کرونا دارو

بیمه سلامت کدام داروهای بیماران کرونایی را پوشش می دهد

بیمه سلامت کدام داروهای بیماران کرونایی را پوشش می دهد

معاون سازمان بیمه سلامت گفت: داروهای هیدروکسی کلروکین سولفات و کلروکین فسفات در بخش سرپایی و داروهای اینترفرون بتا در بخش بستری، برای بیمه شدگان مبتلا به کرونا تحت پوشش قرار دارد.