سازمان بیمه سلامت

تبریز از فعال ترین شهرهای کشور در حوزه خیرین سلامت است
مدیرکل امور خیرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت:

تبریز از فعال ترین شهرهای کشور در حوزه خیرین سلامت است

مدیرکل امور خیرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تبریز از فعال ترین شهرهای کشور در حوزه مشارکت‌های مردمی و خیرین سلامت است.