سازمان تعزیرات حکومتی

جریمه ۵.۹۴ میلیارد ریالی قاچاق موتورسیکلت در مرند
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی خبر داد؛

جریمه ۵.۹۴ میلیارد ریالی قاچاق موتورسیکلت در مرند

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: مالکان ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق در مرند به پرداخت پنج میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.