سازمان صدا وسیما

مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی منصوب شد

مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی منصوب شد

«اکبر رضایی» به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی منصوب شد.