سازمان عفو بین‌الملل

وزارت خارجه: هموطنان از سفر غیرضروری به استرالیا خودداری کنند

وزارت خارجه: هموطنان از سفر غیرضروری به استرالیا خودداری کنند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به هموطنان توصیه کرد از سفر غیرضروری به استرالیا خودداری کنند.