سازمان عمران تبریز

توزیع بیش از ۳۷۰۰تن آسفالت در اجرای عملیات آسفالت‌ریزی پروژه خیابان ایده‌لو/ جلب رضایت شهروندان با اجرای طرح آسفالت‌ریزی در مناطق کم‌برخوردار
مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد:

توزیع بیش از ۳۷۰۰تن آسفالت در اجرای عملیات آسفالت‌ریزی پروژه خیابان ایده‌لو/ جلب رضایت شهروندان با اجرای طرح آسفالت‌ریزی در مناطق کم‌برخوردار

مدیرعامل سازمان عمران تبریز از اجرای طرح آسفالت‌ریزی در مناطق کم برخوردار شهری خبر داد.