سازمان غذا و دارو آنتی بیوتیک دانشگاه علوم پزشکی ایران

ضرورت مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها در دوران کرونا

ضرورت مصرف صحیح آنتی بیوتیک ها در دوران کرونا

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نسبت به عوارض مصرف خودسرانه و بی رویه آنتی بیوتیک ها به ویژه در دوران کرونا هشدار داد.