سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی

سهم ۳ برابری هزینه‌های آذربایجان‌شرقی نسبت به درآمد وصولی در ۱۴۰۰

سهم ۳ برابری هزینه‌های آذربایجان‌شرقی نسبت به درآمد وصولی در ۱۴۰۰

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: براساس اطلاعات لایحه اولیه بودجه 1400، سال آینده برای استان ما 5200 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود در همان بازه زمانی در قالب پروژه‌های ملی و استانی ۱۶ هزار میلیارد تومان در آذربایجان‌شرقی هزینه شود که حدود سه برابر درآمد وصولی است.