سازمان نظام پرستاری جامعه پرستاری پرستار

مشکلات پرستاران پابرجاست/مسئولین می خواهند وقت بخرند

مشکلات پرستاران پابرجاست/مسئولین می خواهند وقت بخرند

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: تاکنون غیر از استخدام تعداد بسیار محدودی نیروی پرستاری، استخدام فراگیری که مبتنی بر نیاز واقعی کشور باشد، انجام نگرفته است.