سازمان نظام پرستاری حسن روحانی جامعه پرستاری

نامه گلایه آمیز پرستاران به روحانی

نامه گلایه آمیز پرستاران به روحانی

اعضای شورای عالی و روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور طی نامه ای به رئیس جمهوری نسبت به گسترش نارضایتی های مدافعین سلامت به علت بی توجهی به مشکلات آنان، گلایه کردند.