سازمان نظام پزشکی محمدجهانگیری بیمارستان

نحوه پرداخت خسارت متفرقه بیمارستان های خصوصی اعلام شد

نحوه پرداخت خسارت متفرقه بیمارستان های خصوصی اعلام شد

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، نحوه پرداخت خسارت متفرقه توسط بیمه های پایه و تکمیلی به بیمارستان های خصوصی را اعلام کرد.