سازمان نظام پزشکی مصطفی معین ویروس کرونا

وضعیت کرونایی کشور قابل پیشگیری بود/هشدارها جدی گرفته نشد

وضعیت کرونایی کشور قابل پیشگیری بود/هشدارها جدی گرفته نشد

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، نسبت به وضعیت کرونایی کشور واکنش نشان داد و گفت: چنین شرایطی قابل پیش بینی بود.