سازمان نوسازی

تقوامنش، مدیرعامل جدید شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز شد

تقوامنش، مدیرعامل جدید شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز شد

بدنبال بازگشت مجموعه ماشین‌سازی تبریز به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرهاد تقوامنش به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز معرفی شد.