سازمان هواپیمایی کشوری

بازگشت ۴۵ هزاز زائر اربعین حسینی با ۲۷۰ پرواز
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری؛

بازگشت ۴۵ هزاز زائر اربعین حسینی با ۲۷۰ پرواز

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: عملیات بازگشت زائران اربعین حسینی از روز ششم مهرماه آغاز و تا روز دهم مهرماه با اختصاص ۲۷۰ پرواز برگشت زوار ادامه خواهد داشت.