سازمان ورزش

“سازمان ورزش شهرداری” احیا می شود
خبر خوش شهردار تبریز به اهالی ورزش؛

“سازمان ورزش شهرداری” احیا می شود

شهردار تبریز از عزم خود و اعضای شورای شهر برای احیاء دوباره سازمان ورزش و فعالیت های ورزشی در شهرداری تبریز خبر داد.