سالمندی ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی ایران روانپزشکی

افزایش آمار سالمندان افسرده در روزهای کرونایی

افزایش آمار سالمندان افسرده در روزهای کرونایی

یک روانپزشک، گفت: احساس تنهایی می تواند منجر به افسردگی و اختلالات روانپزشکی نظیر اضطراب شود.