سالم سازی محیط اداری

مبارزه با فساد از اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک / بیش از ۶۰ درصد اسناد مالکیتی آذربایجان شرقی تک برگی
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی خبر داد:

مبارزه با فساد از اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک / بیش از ۶۰ درصد اسناد مالکیتی آذربایجان شرقی تک برگی

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی گفت: سالم سازی محیط اداری و مبارزه با فساد از اولویت های این سازمان است.