سال زراعی

خشکسالی به ۱۱۷ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجان شرقی خسارت زد

خشکسالی به ۱۱۷ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجان شرقی خسارت زد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از برآورد اولیه خسارت ۱۴ هزار میلیارد ریالی در اثر خشکسالی به ۱۱۷ هزار هکتار از اراضی زراعی در سطح چهار شهرستان این استان خبر داد.