سال 1400

از این همه حضور در انتخابات‌، خسته نشدی برادر؟!
یادداشت/

از این همه حضور در انتخابات‌، خسته نشدی برادر؟!

این روزها از گوشه کنار، فریاد من هم هستم شنیده می‌شود. در نگاه اول به نظر می‌رسد جمع دوستان عزم سفر کرده‌اند اما وقتی دقت می‌کنی، می‌بینی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و دوباره برخی احساس تکلیف کرده‌اند که بیایند.