سامانه بازرگام

عرضه کالاها در سامانه بازرگام به ثبات قیمت‌های بازاری کمک می‌کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی:

عرضه کالاها در سامانه بازرگام به ثبات قیمت‌های بازاری کمک می‌کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: عرضه کالاها در سامانه بازرگام به ثبات قیمت‌های بازاری کمک می‌کند