سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

تاثیر عرضه یکپارچه خودرو بر کاهش قیمت‌ها در بازار

تاثیر عرضه یکپارچه خودرو بر کاهش قیمت‌ها در بازار

سخنگوی وزارت صمت گفت: به نظر می‌رسد سامانه یکپارچه که پیشنهاد خود شورای رقابت هم بوده، تاکنون موفق عمل کرده است زیرا به هر حال تأثیر کاهنده قیمتی در بازار آزاد قابل مشاهده است.