سانس عصر

خبرهای خوش توسعه از سینماهای تبریز به گوش می‌رسد
مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌شرقی:

خبرهای خوش توسعه از سینماهای تبریز به گوش می‌رسد

مدیر امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌شرقی گفت: یک شهروند تبریزی بخشی از بلیت‌های سانس عصر سه‌شنبه پردیس سینمایی قدس و انقلاب را به عنوان هدیه فرهنگی و در حمایت از سینما خریداری کرد.