ساکنان حاشیه‌نشین تبریز

ساکنان حاشیه‌نشین مناطق پُرخطر تبریز باید جابجا شوند
استاندار آذربایجان شرقی:

ساکنان حاشیه‌نشین مناطق پُرخطر تبریز باید جابجا شوند

استاندار آذربایجان شرقی گفت: موضوع جابجایی ساکنان حاشیه‌نشین تبریز که در مناطق پرخطر سکونت دارند، بسیار مهم است و با وجود تعیین مکان مناسب برای جابجایی، به دلیل ناهماهنگی بین شهرداری و پیمانکاران، پروژه آغاز نشده که باید هر چه سریع‌تر اقدامات لازم انجام گیرد.