سایت دیوار

قیمت‌سازی و افزایش تصاعدی ارزش ملک/ خارج شدن کار از دست بنگاهداران
معضلی به نام سایت دیوار؛

قیمت‌سازی و افزایش تصاعدی ارزش ملک/ خارج شدن کار از دست بنگاهداران

قیمت سازی‌های غیرواقعی در سایت دیوار باعث شده تا به صورت عجیب و تصاعدی قیمت ملک و اجاره خانه در تبریز بالا برود و کار از دست بنگاهداران برای قیمت گذاری خارج شده است.