سبزوار

نه تاریخ می‌دانید نه حریمِ آزادی را می‌شناسید!
واکنشِ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به توهین یک نماینده مجلس به روزنامه‌نگاران

نه تاریخ می‌دانید نه حریمِ آزادی را می‌شناسید!

نجم آبادی نماینده سبزوار در حمایت از عنابستانی گفته بود: فضای رسانه ای تبدیل شده به عده‌ای شعبان بی مخ که از کاه کوه می سازند.