ستادکل نیروهای مسلح

پدافندهوایی آمادگی مقابله با انواع تهدیدات در هر شرایط زمانی و مکانی را دارد

پدافندهوایی آمادگی مقابله با انواع تهدیدات در هر شرایط زمانی و مکانی را دارد

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال‌غرب گفت: پدافندهوایی آمادگی مقابله با انواع تهدیدات در هر شرایط زمانی و مکانی را دارد