ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان حجت نیکی ملکی واکسن کرونا

۹۹۱۱ نفر برای آزمایش واکسن ایرانی کرونا داوطلب شدند

۹۹۱۱ نفر برای آزمایش واکسن ایرانی کرونا داوطلب شدند

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، از اعلام آمادگی ۹۹۱۱ نفر برای مشارکت در آزمایشات بالینی واکسن ایرانی کرونا خبر داد.