ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس کرونا پروتکل‌های بهداشتی

چراغ سبز تهران به کرونا بعد از ۲ هفته تعطیلی

چراغ سبز تهران به کرونا بعد از ۲ هفته تعطیلی

تعطیلی دو هفته‌ای تهران به دلیل شعله ور شدن آتش کرونا به پایان رسید، در حالی که از امروز دوباره نقاط کروناخیز در پایتخت فعال خواهند شد.