ستاد ملی

رییسی: برای رفع محدودیت‌ها باید برنامه ‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم

رییسی: برای رفع محدودیت‌ها باید برنامه ‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم

رییس جمهوری با تاکید بر برنامه‌ریزی مطابق شرایط جدید برای کسب و کارها گفت: امروز به نقطه‌ای رسیده ایم که به جای اعمال محدودیت‌های جدید باید درباره رفع محدودیت‌ها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم.