ستوده

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در تبریز

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در تبریز

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در تبریز در حال برگزاری است.

تجلیل از خادمان ازدواج

تجلیل از خادمان ازدواج

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: در اولین روز هفته ازدواج از خادمان ازدواج تجلیل خواهد شد.